Untitled Document

Så tvättar du


Betalning

På våra anläggningar sker all betalning med kort. Se nedan för instruktion av hur du beställer tvättprogram eller tvättperioder.

Vi accepterar Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Svensk Biogas-kort och vårt egna D&D tvättkort.

D&D Biltvättar AB har tecknat avtal med Svensk Biogas som gör att Svensk Biogas-kort ger samma rabatt som D&D tvättkort.


Maximala tvättmått - Automattvätt

Bredd:     2,50m
Höjd:       2,60m
Längd:    6,00m


Viktig information om du har en modifierad bil eller supersportbil

Våra biltvättar är utvecklade för att klara av att tvätta normala bilar från alla ledande biltillverkare. Vi ansvarar alltid för att våra maskiner är i fungerande skick.

Om du har en normal bil som modifierats eller en bil som avviker från det som skulle beskrivas som en normal bil, exempelvis avseende utformning av vingar och kjolar, form på bil eller markfrigång och ändå vill tvätta gäller följande:

1. D&D Biltvättar AB ansvarar inte för skador på din bil.

2. Det är ditt ansvar att säkerställa att din bil kan tvätta i våra anläggningar, exempelvis genom att titta genom fönstren i porten hur tvätten arbetar eller att ringa oss före tvätt.


Fordonstyper

Vi tvättar följande fordonstyper i våra automattvättar:

1. Personbil utan takpåbyggnad

2. Personbil med takpåbyggnad såsom takbox

3. Lastbil/ pick-up med eller utan takpåbyggnad

Fordonstyp anges i betalpelaren efter det att man valt tvättprogram.


Beställa tvättprogram - Automattvätt

Här beskrivs hur du beställer din tvätt i betalpelaren på våra automattvättar.

1. För in ditt kort och slå din kod

2. Välj tvättprogram genom att trycka på skärmen

3. Bekräfta din fordonstyp genom att trycka på skärmen

4. Godkänn ditt köp genom att trycka på knappen "Godkänn" på skärmen


Beställa tvättperioder - Självtvätt

Här beskrivs hur du beställer din tvätt i betalpelaren på vår självtvätt.

1. För in ditt kort och slå din kod

2. Välj ledig tvätthall genom att trycka på skärmen

3. Välj antal tvättperioder genom att trycka på skärmen. Härmed godkänns köpet

4. Få kvitto utskrivet genom att trycka på knappen "Kvitto"


Tvättinstruktion - Automattvätt

Här följer tvättprocessen från början till slut.

1. Avlägsna antenn och fäll in backspeglar. Sopa bort eventuell snö på bilen.

2. Beställ och betala din tvätt i kontopelaren (se ovan för detaljerad instruktion av detta)

3. Invänta portöppning och grönt ljus

4. Vid köp av extra föravfettning appliceras denna innanför port. Kör därför in långsamt

5. Kör sakta in i hallen och placera fordonet rakt. Stanna när maskinen lyser "Stop"

6. Dra åt handbromsen och sitt kvar i fordonet, tvätten startar automatiskt

7. Tvättar du på våra anläggningar med separat hall för tvätt och tork så kör du vidare in i torkhallen efter avslutad tvätt

8. Stanna när maskinen lyser stop och dra åt handbromsen. Kör ut efter avslutad torkning

Vänligen notera att tidigare kemisk behandling av fordonet, såsom vaxning, kan inverka på tvättresultatet.


Tvättinstruktion - Självtvätt

Här följer tvättprocessen från början till slut.

1. Kör fram till en hall där lampan utanför lyser grönt. Det betyder att hallen är ledig. Porten öppnas automatiskt. Kör in

2. Beställ och betala dina tvättperioder i kontopelaren i mitten av anläggningen (se ovan för detaljerad instruktion av detta)

3. Starta din tvättperiod(er) genom att trycka på start-knappen som lyser grönt på styrskåpet i din hall.

4. Om du inte trycker på start-knappen startar tidsperioden automatiskt efter 5 minuter.

5. Välj önskat program genom att vrida på vredet. Notera att när vredet står på "avfettning" så räknas tiden ner 3x snabbare

6. Tips för bättre tvättresultat är att applicera avfettning och därefter vänta i fem minuter innan du fortsätter tvätta

7. Efter avslutad tvätt måste du manuellt öppna porten via knappsatsen på höger sida om portenDD Logo
DD Logo