Untitled Document

Priser


Samtliga D&D Biltvättar anläggningar är borstfria och tvättar enbart med vatten under högtryck.


Tvättprogram Stora Plus. Pris: 159 kr

Innehåller: Extra avfettning + Förtvätt, fälgtvätt, underspolning, schampo, vax & tork

Passar fordon som ej tvättats senaste 20 dagarna eller är kraftigt nedsmutsade.


Tvättprogram Stora. Pris: 139 kr

Innehåller: Förtvätt, fälgtvätt, underspolning, schampo, vax & tork

Passar mer regelbundet tvättade fordon.


Tvättprogram Lilla. Pris 79 kr

Detta är ett sköljprogram där rengöring sker med endast vatten under högtryck.
Vax tillförs vid torkning.

Passar nyligen rengjorda fordon som behöver spolas av. Programmet ska ej ses som en komplett tvätt och kommer ej tillfredsställande rengöra smutsiga fordon.


Tidsperioder självtvätt (gäller Västerås)

Varje tvätthall är utrustad med ett styrskåp där följande program/medel är valbara: Avfettning, förtvätt, skumtvätt, varmvatten, hetvax och avrinningsvax.

En tidsperiod är 7 minuter, förutom när programvredet står på "Avfettning". Då räknas tiden ner 3x snabbare än på övriga program (det vill säga en tidsperiod blir ca 2 minuter och 20 sekunder lång).

Pris:

1 st tidsperiod: 49 kr

2 st tidsperioder: 89 kr

3 st tidsperioder: 129 kr

4 st tidsperioder: 169 kr

Vänligen observera:

1. Varje tidsperiod startar automatiskt efter 5 minuter om startknappen ej trycks in.


Klicka här för info om Tvättkort och Abonnemang samt ansökningsblankett.
DD Logo
DD Logo