Untitled Document

Miljö


D&D Biltvättar jobbar hårt för att vara ett grönare alternativ och miljöarbetet är en självklar del av vår dagliga verksamhet.

Vi använder enbart Svanenmärkta kemikalier i våra tvättprogram och allt vatten vi förbrukar samlas upp och renas biologiskt samt med UV strålning.

Utöver detta letar vi hela tiden efter nya sätt att minimera förbrukningen av kemikalier, vatten och elektricitet för att ytterligare minska vår naturpåverkan.

Vårt tvättprogram "Lilla tvätten" använder t.ex. inga kemikalier i tvättprocessen utan rengör enbart med vatten under högtryck. Vax tillförs vid torkning.

Programmet erbjuds som ett komplement till de stora programmen när mindre smutsiga fordon endast behöver spolas av.

Hos D&D Biltvättar tvättar du med ett rent miljösamvete.

DD Logo
DD Logo