Untitled Document

Kontakt


Felanmälan - 050-11 00 12
Ej akut felanmälan eller allmänna frågor om anläggningarna - Kundeservice@borstfri.okq8.se
Saknad av kvitto - okq8.se/kundservice
Övriga frågor - 050-11 00 12 alternativt www.okq8.se
Öppettider - Dygnet runt
DD Logo